Hakkımızda

Young Scholars Union; Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Makedonya ve Kosovalı bir grup akademisyen tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

HAKKIMIZDA

Young Scholars Union; Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Makedonya ve Kosovalı bir grup akademisyen tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Özellikle 40 yaş altı genç akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına destek olmak, benzer ve ilgili disiplinlerde çalışanların ortak çalışmalar yaparak gelişimlerini desteklemek ayrıca bu genç akademisyenlerin uluslararası deneyim kazanmaları için organizasyonlar düzenlemek amacıyla kurulmuştur. YSU, tümüyle akademik çalışmaları ve genç akademisyenleri desteklemek gayesiyle kurulmuş olup üyelik ücretsizdir.

YSU, amaçlarını gerçekleştirmek üzere çeşitli bilimsel faaliyetler düzenlemektedir. Başta kongre, konferans, çalıştay etkinlikleri olmak üzere bünyesinde barındırdığı iki uluslararası bilimsel dergi ile üyelerin ve diğer akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını dünyaya duyurmaktadır. Bu dergiler açık erişimli olup ücretsizdir. 

YSU, üyeliği olan üniversitelerin bilimsel etkinliklerine her türlü destek vermekte, özellikle uluslararası işbirliklerinde aracı rolü oynamaktadır. Son yıllarda üyesi olan üniversitelere yabancı öğrenci statüsünde öğrenci yerleştirmelerinde de önemli bir rol üstlenmiştir.

Kimler Üye Olabilir:

İki türlü üyelik söz konusudur. İlki, kurumsal üyeliktir ve resmi hüviyeti olan tüm üniversite, enstitü, araştırma ve geliştirme kuruluşları, bilimsel dergiler, yayın evleri üye olabilir. İkincisi ise bireysel üyeliklerdir. Yukarıda belirtilen kurum veya kuruluşlarda aktif çalışan 40 yaş ve altı tüm akademisyenler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri birliğe üye olabilir.

Maddi Kaynak:

YSU’nun düzenlemiş olduğu bazı kongrelerin katılım ücretleri ve uluslararası öğrenci yerleştirme faaliyetleri birliğin maddi kaynağını oluşturmaktadır.