KONGRELER

Bilime gönül vermiş genç bilim insanlarını bir araya getirerek ortak çalışma gruplarının oluşturulmasını hedefler.

 

IMCOFE

“Young Scholars Union” olarak uzun yılardır düzenlediğimiz “Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi” birden fazla disipline dayalı çalışmalara odaklanan, özellikle genç bilim insanların ilk uluslararası tecrübelerini kazandırmak amacıyla yola çıkmıştır. Rusya, Azerbeycan, Türkiye, Makedonya ve Kosova ülkelerinin genç akademisyenleri tarafından organize edilen kongrede Avrupanın bir çok şehrinde, tanınan ve bilinen üniversitelerin ev sahipliği ve destekleriyle kongrelerini gerçekleştirmiştir. 2015 yılı itibariyle hibrit sistemi uygulayan ilk kongrelerden biriydik. Yüzyüze oturumların içine serpiştirilen canlı sanal sunumlarla, teknolojinin fırsatlarından yararlanılarak hem uzaktan oturumlara katılım sağlandırılmış hemde bu oturumların tamamı canlı olarak dünyanın heryerinden bilim insanlarının izleme, soru sorma ve tartışmalara katılma olanağı sağlanmıştır. Bu özelliği ile sunulan bildiriler çok daha geniş kitlelere ulaştırılabilmiştir.

https://www.imcofe.org/

2015 Makedonya Üsküp IMCOFE Kongresi 

2016 Ukrayna Odessa IMCOFE Kongresi 

2017 İspanya /Barselona ve  İtalya/Roma 

 

 

ICONTRENDS

Kongrede; Bilim, Mühendislik ve Teknoloji alanında son yıllarda ortaya çıkan yeni trendlerle ilgili araştırmalar kabul edilmektedir. Bu kongre, yeni ufuklara açılan gelişmeleri, zorlukları, fırsatları ve gelecekteki eğilimleri tartışmak için araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler ve uygulayıcılar için bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.  

Gönderilen bildiriler öncelikle kongre ile ilgisi, özgünlüğü, içeriği ve alana verdiği katkısı temelinde kör hakem sürecine tabi tutulmaktadır.

https://www.icontrends.org/

UMYOS

Amacımız; ara eleman yetiştirmekte olan bu kurumları, bilimsel bir çerçevede teorik ve pratik bilgiyi paylaşmak ve tartışmak üzere bir araya getirerek, yaşanan ve yaşanması muhtemel olan sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerilerinde bulunmak ve geleceğe yönelik güçlü bir perspektif belirleyip bu kurumların çağımıza damgasını vurmasını sağlayabilmek için, sektör temsilcileriyle akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik alınacak önlemler belirlenir.

2015 Türkiye Yalova UMYOS Kongresi

2016 Kosova Prizren Kongresi 

2017 Bosna Hersek Saraybosna UMYOS Kongresi