MİSYON & VİZYON

Misyon

YSU’nun temel amacı, özellikle bilim dünyasındaki genç akademisyenlerin ülke sınırlarını aşan çalışmalarda yer alabilmesi için onlara ağ ortamını sağlamak, ortak yapılan araştırmaların uluslararası platformlarda sunulmasını sağlamak ve akademisyenlerin, akademik kurum ve kuruluşların ağlarını genişletmelerine yardımcı olmaktır.

Vizyon

Genç akademisyenlerin uluslararası bakış açısıyla araştırmalarına katkı vererek, akademik yaşamları boyunca daha global ve bilim merkezli düşünmelerini sağlamaktır.

Değerleri

  • Bilim, ülke sınırlarına hapsolmaz, o globaldir.
  • Hiçbir etnik grup için bilimsel çalışma yapılamaz; din, dil, ırk ve cinsiyet bağlamından bağımsız olarak sadece gerçeğe ulaşmak için bilimsel çalışma yapılır.
  • Bilimsel Etik sınırları hangi şartlarda olunursa olunsun delinemez, etik dışı yapılmış bir çalışmanın bilim dünyasında değeri yoktur.
  • Araştırma sonucu bazı kurum, kuruluş, ülke, toplum ve benzeri örgütleri rahatsız etse bile, araştırmacı, araştırmasının arkasındadır. Araştırmacı tüm zorluklara göğüs germelidir.
  • Araştırmalar, bir olguya farklı bakış açılarıyla bakan araştırmacılar tarafından yapıldığında, o araştırma daha objektif ve saygın hale gelir.
  • Yaşamdaki her bir canlı, düşünce, fikir, değer, kültür ve nesne saygıyı hak eder. Araştırmalar bu bakış açısıyla yapılarak, ötekileştirmeden bilim dünyasına katkıda bulunulmalıdır.