SPJ

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre dergide yayınlanan yazılara kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Amaç ve Kapsam

Sosyal Bilimlerde konulara yeni bakış açılarıyla yaklaşan bilimsel çalışmaların yayınlanması ve bunun bilim dünyası ile paylaşılması, derginin temel amacıdır. Sosyal Bilimlerde yeni paradigmalar ile ilgili her türlü konu, derginin kapsamı dahilindedir.

Aşağıdaki  alanlarda yapılan çalışmalar dergimizde yayınlanabilir.

Eğitim Bilimleri

 •  Yetişkin Eğitimi
 •  Çocuk Gelişimi 
 •  Özel Eğitim
 •  Okul Öncesi Eğitimi
 •  Yabancı Dil Eğitimi
 •  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 •  Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

İdari Bilimler

 • Kamu Yönetimi
 • Yerel Yönetimler
 • Siyaset Bilimleri
 • Sosyal Hizmet 

İktisadi Bilimler

 •  Ekonometri
 •  Ekonomi
 •  Finans
 •  İktisat
 •  Maliye
 •  Muhasebe
 •  Bankacılık ve Sigortacılık
 •  Finans
 •  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İletişim Bilimleri 

 • Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
 • Radyo Televizyon Sinema
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • İletişim

İnsani Bilimler ve Edebiyat 

 • Dil
 • Edebiyat
 • Felsefe
 • Kültür
 • Tarih
 • Coğrafya,
 • Sosyoloji
 • Psikoloji 

İşletme

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Örgütsel Davranış
 • Pazarlama
 • Uluslararası İlişkiler
 •  Halkla İlişkiler
 •  Pazarlama ve Reklamcılık

Güzel Sanatlar

Hukuk

İlahiyat

Turizm

Yükseköğretim Çalışmaları

Sitemizi ziyaret etmek için buraya tıklayınız.