YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  • Dr.Öğr. Üyesi Özgür Doğan Gürcü – Yalova Üniversitesi
Genel Sekreter
  • Doç. Dr. Serran KERVAN – Ukshin Hoti Prizren Devlet Üniversitesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
  • Doç. Dr. Kemali KAHRAMANOVA – Bakü Devlet Üniversitesi
  • Doç.Dr. Mirvari AGAYEVA – Bakü Devlet Üniversitesi
  • Prof. Ass. Dr. Luan VARDARİ- Ukshin Hoti Prizren Devlet Üniversitesi 
  • Prof. Dr. Potanina Leila Tahirova – Rusya Beşeri Bilimler Devlet Üniversitesi